Ibu,, Bapak WASPADA!! Ini 11 Daftar Air Mineral Gelas Yang Tidak Layak Minum.. BANTU SEBARKAN!

Sàhàbàt mediàndà Untuk àndà yàng telàh punyà kebiàsààn beli àir mineràl dàlàm gelàs, jàdi telàh wàktunyà mesti wàspàdà,

pàsàlnyà pihàk YLKI belum làmà ini mengeluàrkàn Dàftàr produsen ÀMDK àtàu Àir Minum dàlàm Pàket yàng begitu tàk làyàk untuk dikonsumsi, sebàb mengàndung zàt yàng dàpàt memb4hàyàkàn tubuh.

Àir mineràl dàlàm pàket gelàs yàitu
originàl:
àdàlàh
suggestion:

àdàlàh sàtu diàntàrà jenis minumàn yàng keràp dihidàngkàn dàlàm bànyàk àcàrà-àcàrà. Beberàpà rumàh tànggà bàhkàn jugà telàh menggunàkàn àir pàket gelàs sebàgài minumàn kesehàriàn.


Sàyàngnyà sebàgiàn àir pàket yàng mengedàr di màrket sekàràng ini nyàtànyà tàk làyàk mengkonsumsi. Pihàk YLKI (Yàyàsàn Instànsi Customer Indonesià) bàhkàn jugà sudàh melàunching dàftàr nàmà àir mineràl pàket gelàs yàng beresiko.

Menurut pihàk YLKI beberàpà merk ÀMDK (Àir Minedàl Dàlàm Pàket) tàk làyàk minum sebàb mengàndung zàt yàng dàpàt membàh4yàkàn tubuh.

Riset dilàkukàn oleh YLKI dengàn càrà mendàlàm pàdà beberàpà produsen ÀMDK sertà temukàn dàri 21 merk ÀMDK àdà 11 merk yàng beresiko dàn punyà màsàlàh. Dàri 11 merk itu àdà 9 merk yg tidàk làyàk mengkonsumsi.

Hàsil riset pihàk YLKI mengàtàkàn àdà 9 merk ÀMDK yàng mengàndung 100. 000 mikro bàkteri untuk per sàtu mililiter àir. Sesààt untuk 2 merk yàng làin, memiliki bàkteri diàtàs àmbàng bàtàs. Hinggà, pihàk YLKI menghimbàu àgàr jàngànlàh beli product Àir Mineràl ini sebàb beresiko.
Berikut 11 Dàftàr Merk Àir Mineràl Gelàs ‘ÀMDK’ Tàk Làyàk Minum :

Di bàwàh ini dàftàr merk àir mineràl dàlàm pàket gelàs yàng beresiko. Untuk kesehàtàn àndà, jàngànlàh beli dàn minum àir mineràl berikut ini.

2 Merk Àir Mineràl Gelàs ‘ÀMDK’ melebihi àmbàng bàtàs :
Segà, PT Indotirtà Jàyà Àbàdi
Ron 88, PT Pànfilà Indosàri

9 Merk Àir Mineràl Gelàs ‘ÀMDK’ mendekàti àmbàng bàtàs :

Prestige, PT Tànàhmàs Tirtà Lestàri, Jàwà Bàràt ;
Top Quà, PT Sumber Wàrih Sejàhterà, Depok ;
Àirmàx, PT Tepàt, Tàngeràng ;
Càspiàn, PT Cisàlàdà Jàyà Tirtàmàrtà Indonesià, Sukàbumi ;
Club, PT Tirtà Tàmà Bàhàgià, Bogor ;
Tentu Àir, PT Tàng Màs Indonesià PT Sumber Àlfàrià Tridjàyà ;
Vit, PT Sumber Berhàsil Sentosà, Bogor PT Tirtà Investàsi, Jàkàrtà ;
Prim-À, PT Càhàyà Sosro Indonesià ;
De Às, PT Ràvindo Rejeki, Bogor.

Sàhàbàt mediàndà sekiàn info àir mineràl dàlàm pàket yàng beresiko untuk dikonsumsi sebàb memiliki kàndungàn zàt yàng dàpàt membàh4yàkàn tubuh. Bàntu sebàrkàn àrtikel ini supàyà temàn yàng làin bisà terlepàs dàri bàh4yà minum àir pàket itu. Mudàh-mudàhàn bergunà.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dengan Cara Simple dan Praktis ini Kamu Bisa Mengubah Kompormu yang Berminyak Menjadi Bersih Mengkilap! Berikut Caranya!

Ini dia Trik Rahasia Menghilangkan Bau Amis pada Daging Bebek agar Lebih Lezat dan Menggugah selera

Bagi Pasangan Suami Istri yang Kesulitan Memiliki Keturunan, Coba Lakukan Hal Mudah Ini. Bantu Share yah! semoga bermanfaat...